เงื่อนไขในการใช้บัตร

 1. บัตรใบนี้เป็นบัตรที่ระลึกงานกาชาดครบรอบ 100 ปี พร้อมลุ้นรับทองคำและของรางวัลอื่นๆ มี 2 รูปแบบ
  1.1  บัตรเดี่ยว ราคาใบละ 50 บาท
  1.2 แบบ Souvenir Set   ราคา Set ละ 399 บาท ( มี 4 ใบ )
  ทั้ง 2 รูปแบบสามารถเติมเงินในบัตรตามที่ต้องการ เพื่อใช้จ่ายซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในงาน  
 2. สแกนบัตร เพื่อใช้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 3. มูลค่าเงินในบัตรสามารถใช้ในงานกาชาด  100 ปี ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 4. มูลค่าเงินที่เติมในบัตรส่วนที่เหลือ ไม่สามารถแลกเงินคืนได้ โดยจะบริจาคเงินให้กับสภากาชาดทั้งหมด
 5. บัตรใบนี้ใช้จ่ายได้เฉพาะในงานกาชาด 100 ปี เท่านั้น และใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 6. ทุกๆการใช้จ่ายบัตรภายในงานจะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเพิ่ม  ตามจำนวนครั้งที่มีการทำการซื้อ จากร้านที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ การซื้อบัตรทุกๆใบ จะเป็นการร่วมบริจาคเงินให้กับสภากาชาดเพื่อการกุศล