เงื่อนไขการคืนสินค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน คืน เคลม ผลิตภัณฑ์ 

  1. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกชนิด หลังจากได้ลงชื่อรับสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการลงชื่อรับสินค้าทุกครั้ง
  2. ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

ถ้าลูกค้าได้รับสินค้าผิด ชำรุด ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน หรือ สินค้าไม่เป็นตามที่ระบุไว้ กรุณาติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับสินค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อที่อีเมล contact@plustech.co.th หรือ Plus Tech Customer Service เบอร์โทร 02-754-2650 เพื่อแจ้งความประสงค์การเปลี่ยน คืน เคลมสินค้า โดยสามารถแนบรูปสินค้าตามรายการด้านล่าง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเปลี่ยน คืน เคลมดังนี้

  1. รูปภาพหน้ากล่องสินค้าที่มีสติกเกอร์ระบุชื่อ ที่อยู่ผู้รับ และสติ๊กเกอร์ของบริษัทขนส่ง
  2. รูปภาพหรือ วิดีโอของสินค้า ที่แสดงส่วนที่ชำรุดอย่างชัดเจน สินค้าที่ได้รับไม่ครบ
  3. รูปภาพหรือ วิดีโอของสินค้า กรณีที่สินค้ามีการระบุวันผลิต/หมดอายุ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจสอบสินค้า ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 – 7 วันทำการ

สำหรับการส่งคืนสินค้าเพื่อการเปลี่ยน คืน เคลมกับบริษัทฯ

ต้องมีการถ่ายวีดีโอ ตอนเปิดสินค้า และรูปภาพสินค้า

  • การแพ็คสินค้าส่งเพื่อส่งคืน
  • แพ็ค กล่องสินค้า ตัวสินค้า ทุกอย่าง ต้องอยู่ในสภาพเดิม ลงในกล่อง เพื่อนำส่งสินค้าคืน
  • กรณีลูกค้ามีจำเป็นต้องคืนสินค้าด้วยตนเอง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนกลับมายังบริษัทฯ
  • กรณีที่สินค้าเข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน คืน เคลม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดบริษัทขนส่งเข้ารับสินค้าจากลูกค้า ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

กรณีที่คุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ อีเมล : contact@plustech.co.th หรือ Plus Tech Customer Service : 02-754-2650 ติดต่อได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 08.00–17.00 น.