ประกาศผลการจับรางวัลสำหรับบัตรที่ระลึก 100ปีงานกาชาด

    บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการจับรางวัล  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) 
เลขที 
41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

    ทางบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้ง 13 ท่าน ดังนี้

1. ทองคำ 1 บาท มูลค่า 34,050 บาท จำนวน 1 รางวัล

000405

2. ทองคำ 1 สลึง มูลค่า 8,788 บาท จำนวน 2 รางวัล

008521
010666

3. เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น RO Beyond มูลค่า 22,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

009324

4. เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น UV Alkaline มูลค่า 16,900 บาท จำนวน 4 รางวัล

027514
022758
007017
023554

5. เครื่องฟอกอากาศ SAFE รุ่น Airry Flow มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 3 รางวัล

029679
006048
002328

6. เครื่องฟอกอากาศ SAFE รุ่น Airry Car มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 2 รางวัล

028956
005899

เงื่อนไขในการรับรางวัล

1.  ผู้ที่ถูกรางวัล  ต้องนำบัตรที่มีหมายเลขที่ถูกรางวัล มาแสดงเพื่อยืนยันในการรับสิทธิ์ (ต้องเป็นบัตรตัวจริง
ที่มีหมายเลขตรงกับที่ประกาศว่าถูกรางวัลเท่านั้น)

2.  กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีรางวัลหัก ณ. ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

3.  สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ ระหว่างวันที่  25 ธันวาคม 2566 จนถึง 31 มีนาคม  2567. ริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน)
ตั้งแต่เวลา
10.00 16.00 . ในวันจันทร์วันศุกร์ โทร. 027542650, 021832776

4.  หากพ้นเวลาที่กำหนดในการรับรางวัล จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ของรางวัลทั้งหมด จะส่งบริจาคให้กับสภากาชาด

หมายเหตุ พนักงานบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัล